Diverse

Parkering är förbjuden i området och inga parkeringsplatser finns. Det är inte tillåtet att använda mötesplatserna för parkering.

En medlemsförteckning finns för området och hålls uppdaterad av sekreteraren. På den framgår kontaktuppgifter för respektive fastighetsägare. Vid ändring av uppgifter eller om du vill ha den senaste aktuella listan, kontakta sekreteraren i styrelsen.

Sophämtning sker sommartid varannan vecka. Stundtals har vi haft problem i området med djur som välter och sprider ut sopor (troligtvis grävlingar) så se till att förankra kärlen så vi slipper onödig nedskräpning.
Hämtningsdagar 2019:
fre 19 jul 2019 fre 02 aug 2019 fre 16 aug 2019 fre 30 aug 2019
Kom ihåg att handtaget ska vändas mot vägen.