Diverse

Parkering är förbjuden i området och inga parkeringsplatser finns. Det är inte tillåtet att använda mötesplatserna för parkering.

En medlemsförteckning finns för området och hålls uppdaterad av sekreteraren. På den framgår kontaktuppgifter för respektive fastighetsägare. Vid ändring av uppgifter eller om du vill ha den senaste aktuella listan, kontakta sekreteraren i styrelsen.

Sophämtning sker sommartid varannan vecka. Stundtals har vi haft problem i området med djur som välter och sprider ut sopor (troligtvis grävlingar) så se till att förankra kärlen så vi slipper onödig nedskräpning.
Hämtningsdagar 2020:
fre 05 jun 2020 fre 19 jun 2020 fre 03 jul 2020 fre 17 jul 2020
fre 31 jul 2020 fre 14 aug 2020 fre 28 aug 2020 

Kom ihåg att handtaget ska vändas mot vägen.