Vägar

Samfällighetens vägnät börjar ca 100 meter innan Södra Annarbyskylten på Visättravägen och avslutas med vändplaner på Fågelbärsstigen, Oxbärsstigen, Idrottsvägen, Stenbärsstigen och Kråkbärsstigen. I avgiften ingår underhåll av vägen både sommar- och vintertid. Detta är inte ett kommunalt vägnät utan vi ombesörjer själva all skötsel eller hyr in den hjälp vi behöver.

Vägen från 276:an fram till där vår väg börjar tillhör en separat förening, Skirhults vägförening där vi alla är medlemmar. Avgiften för detta vägnät faktureras separat till respektive fastighetsägare varje år, från den vägföreningen.

Ett avtal för vinterväghållning finns med en entreprenör. Aktuella kriterier för plogning och sandning skall finnas anslaget på anslagstavlan inför varje vintersäsong. Föreningen har en person utsedd som kontaktperson för vinterväghållningen. Aktuellt namn och nummer finns även det på anslagstavlan.

På grund av svaga vägkanter är det viktigt att möte enbart sker på uppmärkta mötesplatser för att inte skada vägen. På våren införs viktbegränsningar för hela vägnätet och det är viktigt att dessa respekteras.

I området bor och rör sig många barn, både sommar- och vintertid. Det är därför viktigt att fordon inte framförs i för hög hastighet. Vi vill att de 30-skyltar som finns uppsatta RESPEKTERAS och gäller inom hela vårat område.