Vatten

Samfälligheten ombesörjer två olika vattensystem i området. Ett för sjövatten och ett för sommarvatten. En grupp, arbets- och vattengruppen tillsätts varje år på stämman och består av medlemmar som hjälper till att slå på, underhålla och slå av systemen. Vid problem med något av systemen, kontakta ansvarig i vattengruppen. Namn och nummer finns anslaget på anslagstavlan.

Sjövattnet

Ledningar till detta system ligger i dikena som leder fram till en kran vid vare tomtgräns ( i de flesta fall, om egna omdragningar ej gjorts). Sjövattnet är pga. ytliga ledningar i dikena mera känsligt för kyla och är därför på under en begränsad tid. Normalt sätts sjövattnet på i samband med vårens arbetsdag och stängs av i samband med höstens arbetsdag. Sjövattnet skall ej drickas. På Sjöängen finns pumphuset och det är därifrån vattnet pumpas ut. När systemet stängs av på hösten är det viktigt att alla kranar står öppna så att systemet töms ut helt och inget kvarvarande vatten riskerar att frysa sönder.

Sommarvattnet

Är samfällighetens system för dricksvatten till medlemmarna. Detta vatten är främst tänkt till dem utan egen brunn och alltså inget vi vattnar våra blommor med. Till blommorna använder vi sjövatten. Pumphuset ligger precis när man kommer in i området på höger sida (vid södra Annarbyskylten). På husets fasad finns en vattenutkastare där man året runt kan hämta dricksvatten. Systemet är normalt sett påslaget vattendistribution fram till kran vid tomtgräns mellan april till oktober dock bestäms datum för på- och avslagning med hänsyn till väder och temperatur av styrelsen och vattengruppen. När sommarvattnet är påslaget är det du som fastighetsägare som är ansvarig och skyldig att skydda din kran mot frysning. Lämpligt är att t.ex. vira runt en filt eller isolering och trä en plastpåse över. Om en kran inte är skyddad och fryser sönder är det du som fastighetsägare som blir ersättningsskyldig för en ny. Om kranen däremot går sönder pga. ålder eller fabrikationsfel är det samfälligheten som står för kostnaden.

Samfälligheten och dess vattengrupp är endast ansvariga att ombesörja systemet fram till kran vid tomtgräns, vid problem inom egen fastighet får problemet lösas på egen hand. När vattnet slås av monteras samtliga kranar bort av vattengruppen och förvaras på en gemensam plats i pumphuset för att sedan återmonteras när vattnet skall slås på.

Samfälligheten tar varje år prover på dricksvattnet där resultatet anslås på den gemensamma anslagstavlan vid brevlådorna på Fågelbärsstigen. Om man inte använder sommarvattnet är det lämpligt att man ber vattengruppen att proppa kranen, då slipper vi onödiga sönderfrysningar.