Vildsvin i området

Hej. Med anledning av att vi fått frågan om vad styrelsen kan göra åt vildsvinen som rör sig i området, vill vi meddela att det är den enskilda tomtägarens uppgift att skydda sin egendom.

 

Mvh Styrelsen

Stormen Alfrida

Efter en snabb inventering kan man konstatera att några fastigheter har träd liggandes på sina hus. De berörda fastighetsägarna har blivit direkt kontaktade av styrelsen, men vi råder alla att åka ut och se över sina fastigheter.

Foto: Mia Rolin