Annarbynytt 2020

Hej alla medlemmar,
Här kommer lite information om dom kommande månaderna.

Arbetsdag kommer att anordnas 13/6 och det kommer att skickas en inbjudan till den för att vi ska kunna ta ställning till ungefär hur många vi blir och hur vi ska organisera upp det på bästa sätt.

Dessvärre måste vi skjuta på årsmötet på grund av rådande restriktioner. Preliminärt kommer årsmötet att hållas i slutet av augusti, kallelse kommer att skickas 3 veckor innan mötet.

Midsommarfesten på Sjöängen samt efterföljande fotbollsmatch är dessvärre inställda i år.

Önskar er trots omständigheterna en fin sommar.

Mvh Styrelsen

Vildsvin i området

Hej. Med anledning av att vi fått frågan om vad styrelsen kan göra åt vildsvinen som rör sig i området, vill vi meddela att det är den enskilda tomtägarens uppgift att skydda sin egendom.

 

Mvh Styrelsen