Stormen Alfrida

Efter en snabb inventering kan man konstatera att några fastigheter har träd liggandes på sina hus. De berörda fastighetsägarna har blivit direkt kontaktade av styrelsen, men vi råder alla att åka ut och se över sina fastigheter.

Foto: Mia Rolin