Valborg 2019

Det blir ingen majbrasa i år på grund av torkan, var vänlig och släng ej grenar och sly vid eldningsplatserna.