Avverkning av stormfälld skog

21.4 kommer skogsbolaget och börjar arbeta med sin avverkning av skogen. Själva avverkningen kommer att pågå i ca 2 veckor.

Mvh styrelsen