Varning! Uppdatering 1.2

Hej,

Eon har varit på plats, det visade sig vara Telias bredvandskabel som har gått av.Vi har ett träd som ramlat bakom pumphuset på Skirhultsvägen där trädet dragit med sig starkströmsledningen.
Vi ber er undvika området kring pumphuset tills vi fått tag på E.ON och fått kabeln åtgärdad.
Styrelsen Annarby Samfällighetsförening